Bläckfiskens sociala liv

Att bläckfisken är en intelligent varelse i våra hav är tämligen välbekant. Dess sociala levnadsmönster har däremot varit ganska outforskat. Forskarna har trott att den mestadels levt en ensamtillvaro. Det är dock en uppfattning som börjat ändras, då nya forskningsstudier visar att detta inte riktigt stämmer. I varje fall inte då det gäller den åttaarmade arten Octopus tetricus, vilken filmats av några forskare i ett försök att kartlägga hur individerna samverkar med varandra.

Man fann då att bläckfiskarna ofta petade och rörde vid varandra, och kommunicerade med såväl kroppsställningar som färgförändringar. Mörka bläckfiskar fick till exempel ofta de ljusare att ge sig av, och det var större risk för bråk mellan individer med ungefär samma färg. Konfrontationer och strider dem emellan var dock sällsynta i studien. Tidgare har forskarna trott att färgförändringen var ett sätt för bläckfisken att gömma sig. Men det ena behöver givetvis inte utesluta det andra.

Forskarna i studien påpekar dock att mycket om bläckfiskens sociala vanor fortfarande är okänt. Och det kanske ändå är så att bläckfisken lever tämligen ensam. Den vanligaste sociala gesten man såg var då någon bläckfisk, ofta i en säker position i sin egna håla, sträckt ut en arm till någon annan och ibland fick en utsträckt arm tillbaka.

Vad dessa gester betyder säger sig forskarna inte ännu kunnat tyda, men att de vill gärna kunna göra det. Och vem skulle inte vilja känna till en sådan sak! Från mänskligt håll menar vi liknande gester känns väldigt fina, men vem vet med bläckfiskar!

Källor:
http://phys.org/news/2016-01-octopuses-asocial-reputation.html
https://www.newscientist.com/article/2075556-octopuses-resolve-conflicts-with-many-armed-body-language/
http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822%2815%2901559-6.pdf