Pappa långben likadan

“Det är absolut anmärkningsvärt hur lite lockespindlar har förändrats sedan före dinosauriernas tid. Om du gick ut i trädgården och hittade en av dem idag skulle det vara som om du höll en bit förhistoria i händerna…”

Det säger en av forskarna i ett internationellt forskarteam, apropå en studie de gjort av fossila lockespindlar.1 -3 Fossilen, som hittats i franska karbonlager daterade till ca 300 miljoner år, finns också klassificerade som ett par nutida underordningar – Dyspnoi4 och Eupnoi5.

Fossila lockespindlar är det annars tämligen ont om, vanligast är att hitta dem i bärnsten. De äldst daterade lockespindlarna kommer från Rhynie Chert i Skottland, ett område med många smådjur och växter bevarade som fossil. Lockespindlarna härifrån har mycket välbevarade inre organ, som förgrenade kanaler för luftstrupen, så kallade rörtrakéer. Trots den höga dateringen på 400 miljoner år är även dessa lockespindlar överraskande lika de nutida.6

Idag har lockespindlarna en världsvid utbredning och indelas i 4500–5000 olika arter, varav cirka 20 i Sverige. Karakteristiskt för lockespindlarna är deras runda små kroppar och hos många arter, de långa och tunna benen. (Därav det vardagliga namnet “pappa långben”.) Kroppslängden, förutom benen, varierar mellan 1-22 millimeter.

Namnet till trots räknas inte lockespindlar till egentliga spindlar, utan utgör en egen ordning inom spindeldjuren.

Källor:
1. http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n8/full/ncomms1458.html
2. http://www.physorg.com/news/2011-08-ancient-harvestmen-revealed-d.html
3. http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14634240
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Dyspnoi
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Eupnoi
6. Nature 2003 vol 425 sid 916 –
http://www.nature.com/nature/journal/v425/n6961/abs/425916a.html

IMG 1045

Foton: Gunnel Molén