Fossil “näringskedja”

En orm åt ödla, som i sin tur ätit en skalbagge. Kanske i sig inte så märkligt, det intressanta är att alla djuren bevarats som fossil. Vilket visar hur snabb fossilbildningen har skett, då inget av djuren hunnit upplösas på grund av matspjälkningen.

Då fossilen från ödlan ligger innanför ormens revben finns ingen tveksamhet från forskarna att det rör sig om ormens bytesdjur, och att de inte enbart begravts tillsammans i sedimenten. Ödlan sägs av forskarna vara besläktad med en trädlevande form av iguanodon, medan ormen tros vara en mindre art av boaormar. Enligt forskarna är de båda fossila “arterna” utdöda, men alltså inte de sorter eller släkten de klassificerats till. Skalbaggen har man inte lyckats att identifiera.

Fossilen kommer från  tyska Messel, känd för sina rika fossilfynd där många av fossilen även  representerar arter från tropiska och subtropiska områden.

Källor:
http://phys.org/news/2016-09-fossil-food-chain-messel-pit.html
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12549-016-0244-1

Läs mer om fossil från Messel i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/sk%C3%B6ldpaddsfossil-fr%C3%A5n-messel

Fossilt foster