Om tamkattens ursprung

Katten tämjdes inte i Egypten, utan i Mesopotamien. Åtminstone om man får tro en DNA-analys, som pekar på att alla världens tamkatter härstammar från en grupp vildkatter från Främre Orienten. Studien stöder tidigare forskning utifrån arkeologiska fynd som gjorts i området.

Förutom själva beteendet, som mest handlar om miljö, finns det förutom lite i färgteckningen, inte någon större skillnad mellan tam- och vildkatten. Tamkatten är något mindre, men uppbyggnaden av skelettet är så gott som identiskt hos båda. Och jämför man sedan med exempelvis tigern finns det inte så mycket förutom storleken som skiljer där heller. Tigern är lite mer aggressiv och proportionerligt mer muskulös till storleken.

Den tidigare teorin att katten tämdjes i Egypten överges nu alltmer av forskarna. Den teorin hängde samman med de rikliga arkeologiska fynd som gjorts där, på grund av att katten betraktades som en gudom och ofta avbildades eller skulpterades. De arkeologiska fynden i Syrien, Turkiet och Israel har ändock äldre dateringar. Tillsammans med den nyligen gjorda DNA-analysen talar det för att vår nutida tamkatt härstammar från den delen av världen.

Den hörna av världen som ofta benämns som “civilisationens vagga” kan nu även betraktas som kattens. Må vara att begreppet “civiliserad” kanske inte riktigt kan tillämpas på detta i mångt och mycket så självständiga djur.

Källor:
http://www.newscientist.com/article/dn12153-dna-shows-domestic-cat-had-origins-in-near-east.html
http://www.physorg.com/news120826242.html