Ännu en fossil sköldpadda med ägg

Det första fossila fyndet av en sköldpadda med ägg kvar i kroppen, hittades nyligen i de så kallade “Badlands” i staten Alberta, Kanada. Nu har ännu ett sådant äggfynd gjorts, denna gång i Utah, USA. Forskarna bedömer att enbart någon vecka var kvar innan äggen var klara att läggas.

Äggen i den sistnämnda upptäcktes först ett par år efter att man hittat själva sköldpaddan. I fyndet från Montana var skölpaddsfossilen delvis sönder, vilket gjorde att forskarna upptäckte äggen.Tillsammans med detta fynd, hittades ett rede med fossila sköldpaddsägg, vilka lagts av en annan sköldpaddshona. Även reden med ägg är ganska ovanligt, medan det är ganska vanligt med fossil av olika slags sköldpaddor.

Kanske att ägg finns bevarade i fler sköldpaddor, men ännu inte upptäckts? Den moderna datortomografin, med vilken de båda fossilfynden med äggbärande  sköldpaddor nu undersöks, gör det förhoppningsvis lättare att hitta liknande fynd i framtiden.

Källor:

  • http://www.physorg.com/news139053364.html
  • http://www.physorg.com/news161026326.html
  • http://www.physorg.com/news159024390.html