Nutida = forntida matspjälkning hos fåglar

Matspjälkningen hos fröätande fåglar fungerade lika för forntidens fåglar som idag. Det visar fossil från fåglar med kräva, som hittats i kinesiska kritalager. Hos några av fåglarna finns även mjukvävnad bevarad på krävans utsida. Strukturen hos vävnaden är mycket lik den hos nutida fåglars.

Krävan fungerar som ett slags förråd där fåglarna snabbt kan lagra frön, men samtidigt ha
ett långsamt tillflöde till magsäcken. Där mjukas även hårda fröer upp och blir lättare för fåglarna att tillgodogöra sig.  

Källor:
http://www.pnas.org/content/early/2011/08/29/1112694108.abstract?sid=62044eac-b4e2-43e c-8803-1a6349a8898c
http://www.physorg.com/news/2011-09-early-cretaceous-birds-crops-china.html