Kardborreband för bin

Det här med blommor och bin är en hel vetenskap – bokstavligen! Hur det fina samspelet (symbiosen) dem emellan fungerar, när bina suger nektar och blommorna pollineras  för sin fortlevnad, har påvisats i flera forskningsstudier. I en av de senaste har en grupp brittiska forskare visat hur insekterna kan sitta säkert förankrade på blommornas kronblad. Ganska viktigt eftersom blombladen ofta svajar, mer eller mindre, i vinden.

Genom elektronmikroskop har forskarna studerat cellerna i kronbladens ytstruktur hos några vanliga trädgårdsblommor. Vissa celler bildar små konformade utskott, vilka bildar ett säkert fäste för binas fötter. Forskarna kallar dem för kardborre-liknande celler. I studien upptäcktes att insekterna förr väljer blommor där ytstrukturen är uppbyggd av dessa celler, framför muterade blommor med platta celler. Och ju mer det blåser – desto oftare faller valet på “kardborre-cellerna”.

Det är intressant att lägga märke till hur den mest ursprungliga blomtypen, med konformade celler, är mest anpassad, för såväl bins som blommor överlevnad. (Dvs den som inte framadlats i modern tid.) Mer än den muterade av samma slag, som förmodligen tappat en del av sin betydelsefulla, ursprungliga design.

Källor:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2435.2012.02009.x/pdf
http://phys.org/news/2012-05-hidden-features-crucial-bees.html