Gräshoppor i härordning

“Gräshopporna har ingen konung, men i härordning drar de alla ut”.1 Citatet är från Agurs ord i Ordspråksboken, vilket citerades i en notis tidskriften Nature för några år sedan där man också underströk verkligheten bakom Agurs ord. 2

Skribenten i Nature refererade, utifrån en forskningsstudie i tidskriften Science till ökengräshopporna (Schistocerca gregaria).3 Dessa lever i Afrika och Främre Asien och marcherar ibland i upp till flera kilometer långa led. Forskarna i studien fann att gräshopporna rätade upp sig i raka linjer efter varandra, som genom en förutbestämd enkel modell, då mängden gräshoppor översteg en kritisk tröskel.

Gräshoppar är klassificerade i runt 11 000 olika arter med olika levnadssätt i många olika slags miljöer runt jorden. Även till utseende kan de vara mycket olika varandra. Forskarna tror att det kan finnas fler, ännu inte beskrivna arter, särskilt i våtmarker i tropikerna. Fossil från gräshoppor har hittats i flera olika sedimentära lager (djupast ned i trias), i såväl klipplagren som inneslutna i bärnsten. 4

Vem sen Agur som citerades i början var, vet man inte. Några tror att han var god vän med kung Salomo, då denne tyckte att Agurs ordspråk var så värdefulla att han tog med dem i sin samling. Läser man hela kapitlet så ser man att det är många olika djur som omnämns, särskilt mot slutet. Kanske var Agur en av sin tids stora naturvetare, som troligen visste betydligt mer om både gräshoppor och övriga naturen än vad som finns nedtecknat till eftervärlden.

Källor:
1. Ordspråksboken 30:27
2. https://www.nature.com/articles/441670a.pdf?proof=true&draft=marketing
3. https://www.researchgate.net/profile/Emma_Despland/publication/7042094_From_Disorder_to_Order_in_Marching_Locusts/links/02e7e52a9d787d57cb000000/From-Disorder-to-Order-in-Marching-Locusts.pdf
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Caelifera

Ökengräshoppa/Schistocerca gregaria lägger ägg i sanden (wikipedia). Fossila gräshoppor på Royal Ontario Museum, Toronto Kanada (wikipedia).

 

Gräshoppor finns klassificerade i en mängd olika arter, med mycket varierat utseende (foton: pixabay).

Den vanligaste gräshoppan i Sverige är grön ängsgräshoppa (Omocestus viridulus).