Krabba i bärnsten

Den burmesiska bärnstenen fortsätter att leverera. Denna gång är det en krabba som fastnat
i den fossila kådan, och blivit föremål för en vetenskaplig studie.

Det är en väldigt liten krabba det gäller, endast 5 millimeter stor i benbredd. Genom mikro-ct-skanning har forskarna kunnat se dess ögon, gälar, mundelar kantade av små tunna hår, alla ben och antenner. Föga förvånande är det den mest välbevarade fossila krabban som hittats hitintills. Och enligt forskarna är den anmärkningsvärt lik nutida krabbor.

Cretapsara athanata är det vetenskapliga namnet, första delen efter de kritalager bärnstenen kommer ifrån.

Källor:
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj5689
https://phys.org/news/2021-10-dinosaur-era-crab-fully-amber.html

Ill ovan, pixabay

Nutida krabbor finns i en mångfald av olika arter, mycket varierande till utseende och storlek så ock i levnadssätt. Den minsta (Pinnotheres) är enbart några millimeter, medan den största, den japanska spindelkrabban (Macrocheira kaempferi) kan med utsträckta ben bli upp till 3,7 meter. (Några nutida exemplar, foton pixabay.)