Giraffen obesvärad av sitt höga blodtryck

För att pumpa upp syrerikt blod från hjärtat till hjärnan har giraffen ett mycket högt blodtryck. Att den klarar detta utan problem beror på en speciell gen (GFRL1) giraffen utrustats med, enligt en nypublicerad forskningsstudie.1

Tidigare studier har visat att giraffen har väldigt tjocka blodkärl som klarar av det höga blodtrycket. Blodcirkulationen hos detta ståtliga djur är även anpassad till en snabb sänkning av blodtrycket, som måste ske då giraffen böjer sig ner för att dricka eller beta i gräset. Centralt i giraffens anatomi är ett mycket starkt hjärta, som kan pumpa upp till 60 liter blod i minuten genom den, ibland över fem meter höga kroppen. Varav bortåt två och en halv meter utgörs av halsen.2

Ämnet som sådant med giraffens höga blodtryck är knappast något nytt inom forskarvärlden, men den nya studien ses som ett genombrott och förhoppningar finns att den kan leda till nya behandlingar för högt blodtryck hos människan.

Källor:
1. https://advances.sciencemag.org/content/advances/7/12/eabe9459.full.pdf
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4873664/

Giraffen – detta majestätiskt ståtliga djur med sina stora, till synes så vänliga ögon, är ett fint exempel på den mångfald och idérikedom som råder i naturen. (Samtliga foton, pixabay.)