Jättepingvin från Antarktis

Att det i forntiden funnits jättepingviner – några bortåt två meter höga –  har varit känt sedan länge. Och alltfler fossil hittas efterhand av dessa intressanta fåglar, vilka inte bara visar att de ofta var stora i forntiden, utan också hade många intressanta särdrag. Ett par av de senast uppmärksammade fynden kommer från Peru. Dessa jättepingviner beräknas ha varit 1,5 meter höga och haft ovanligt långa och spetsiga näbbar.1-5 

Helt nyligen upptäcktes fossil från en pingvin i Anatarktis, som beräknats ha varit 2 meter hög och haft en vikt på 34 kg. Enligt forskarna är detta den största pingvin man känner till hitintills, om man räknar efter höjd och kroppsvikt tillsammans. De argentinska forskarna, som gjort fyndet, planerar att återvända till fyndplatsen och hoppas då hitta flera fynd. Någon noggrann studie av fossilet efter denna bjässe till pingvin har ännu inte hunnit att publicerats.6

Den största nu levande pingvinen är kejsarpingvinen. Den lever endast på Antarktis och har en höjd på ca 1, 2 meter. Det är inte så illa det heller!

Källor:
1. PNAS 2007 vol 104 sid 11545-11550 – http://www.pnas.org/content/104/28/11545.full.pdf+html
2. http://www.newscientist.com/article/dn12127-when-giant-penguins-roamed-the-tropics.html
3. http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1193604v1
4. http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/09/how-penguins-got-their-water-wings.html
5. http://www.sciencenews.org/view/generic/id/63919/title/A_giant_penguin_plumed_in_earth_tones
6. http://phys.org/news/2012-11-argentine-experts-giant-penguin-fossils.html