Jätteflygfalangen i Australien

Australiens unika djurliv är känt för de flesta. Som ofta är fallet på öar och andra isolerade miljöer, förändras många slags djur och växter genom så kallad mikroevolution. Till sin grundform är de dock lika flera andra djur, som lever på andra ställen i världen.

En annan förklaring till att vissa djur endast lever här i Australien är att de dött ut på andra platser i världen, men har lyckats anpassa sig och överlevt just här. Att detta stämmer med åtminstone några av arterna kan man se av fossilfynd som hittats på andra kontinenter.

En av Australiens många intressanta arter är jätteflygfalangen – Petauroides volans. Det är en av världens största glidflygande däggdjur, med en kroppslängd på ca 30 – 50 cm, en svans på 45 – 55 cm och en vikt på ca 1 – 1,5 kg. Svansen används ibland som gripverktyg, och med
hjälp av denna kan jätteflygfalangen också ändra riktning under glidflygningen – upp till 90 grader.

Jätteflygfalangen lever i östra Australien i skogar med rik tillgång på eukalyptus-träd. Sina bon gör de i hålor inuti träden. Den lever nästan uteslutande på blad från eukalyptus, och väljer även noga bland de olika eukalyptus-arterna. Jätteflygfalangen har dock observerats inne i fruktodlingar, inte för att äta frukter utan enbart äppleblommor och blad från äppleträden.

Källor:
http://www.newscientist.com/article/dn20279-zoologger-biofuel-powers-biggest-flying-mam mal-in-oz.html
http://www.asmjournals.org/doi/abs/10.1644/866.1
http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Glider