Jättebläckfisken en och densamma

Den smått legendariska jättebläckfisken – Architeuthis – är i själva verket inte särskilt mytisk. Det är bara en vanlig fisk. Nej, förlåt – jag menar en vanlig mollusk, samma djurgrupp som ostron, snäckor, sniglar och den typen av djur. Blötdjur, som vi säger på svenska. Och så är den förstås lite ovanligt stor.

Någon större variation av denna havens gigant sägs det dock inte finnas. Ty fastän de lever vitt skilda åt i världshaven bär de alla på samma gener. I varje fall om man får tro de forskare som nyligen gjort en studie på jättebläckfiskens genuppsättning.

Studien är gjord på ett 40-tal exemplar, från olika delar av världshaven.Tilläggas bör att de flesta fynd utgörs av döda kadaver som spolats upp på stränderna eller driver på havsytan. Att fånga dem levande är svårt, då de lever på väldigt djupt vatten. Forskarna är glada nog, vid de tillfällen de lyckats fånga dem på bild med undervattenskameror.

Källor:
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/280/1759/20130273
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2013/03/giant-squid-worldwide-are-one-sp.html?ref=hp
http://www.newscientist.com/article/dn23296-worlds-giant-squid-are-one-big-happy-family.html