Europeiskt urspråk

Har europeiska språk ett gemensamt ursprung? Det frågar sig en grupp språkforskare efter en nyligen utförd språkanalys.

I sin studie har forskarna använt en ny lingvistisk modell. Modellan liknar den som biologer använder för att studera släktskapet mellan arter. Särskild vikt har lagts vid ord som används ofta i dagligt tal. Den slutsats som forskarna kommer fram till är att vissa vanliga ord låter likadant idag som de gjorde i Europa och Asien vid slutet av istiden.

Vilket får forskarna att dra slutsatsen om ett gemensamt “urspråk” för dem som levde här vid den tiden.

Källor:
http://www.pnas.org/content/early/2013/05/01/1218726110.full.pdf+html
http://phys.org/news/2013-05-linguist-core-group-words-survived.html