Hur växter tänker

Ill av Backtrav, wikipedia

Frågan om växters medvetande, tankar och känslor, dyker allt som oftast upp i så väl populära skrifter som i den vetenskapliga pressen. Nyligen var det dags igen, då en grupp forskare från universitetet i Birmingham publicerat en studie om den lilla växten backtrav.

Har växter en hjärna frågar man sig? Nej kanske inte vad vi normalt avser med en hjärna, men väl celler hos fröet som som aktivt reagerar på omgivningen. Cellerna – och därmed växten – reagerar på förhållanden, som exempelvis fukt, ljus och temperaturskillnader, för att avgöra när det är rätt tid för fröet att gro. Utifrån detta menar forskarna kan cellerna, som kommunicerar med varandra genom hormoner, lite liknas vid växtens, eller snarare fröets, hjärna.

Allt enligt forskarna i studien, som bland annat använt sig av en matematisk modell för att få fram sina resultat.

Källor:
http://www.pnas.org/content/114/25/6629.abstract
http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2017/06/plant-%27brain%27.aspx