Hotade jätteinsekter

Att forntidens växter ibland blev väldigt stora, det kan vi se av fossilen. Men även idag finns jätte-insekter, även om de varken är vanliga eller särskilt kända.

Ett exempel är Nya Zeelands jätteinsekter som tyvärr är hotade, på grund av för öarna främmande arter som förts hit genom åren. Visserligen pågår det flera projekt för att bevara dessa giganter till insekter. Men enligt naturvårdare är det, som i flera andra fall, svårt att få ekonomiskt stöd och väcka engagemang för djurarter som av många inte upplevs som särskilt gulliga eller estetiskt tilltalande.

Och det kan man tycka är lite trist!

Källor/källa:
http://www.sciencemag.org/news/2017/06/saving-god-ugly-things-new-zealand-battles-bring-back-its-rodent-sized-insects
https://sv.wikipedia.org/wiki/Weta