Hud och fotavtryck från minidinosaurie

Att hitta fossila mjukdelar från dinosaurier är på inga vägar lika vanligt som att hitta ben och fotavtryck, men det händer. Bland det senaste i den vägen är hud som hittats, tillsammans med fotavtryck, i Koreas kritalager. Hud som av forskarna beskrivs som extremt välbevarad.

Avtrycken av huden hittades tillsammans med fotavtryck av den hitintills minsta dinosaurie man känner till – Minisauripus. Det är en dinosaurie som är mindre än tjugo cm, med fotavtryck på två och en halv cm. Fyndplatsen i Korea var den tionde med fotavtryck av Minisauripus, men den första där något av huden finns bevarad.

Fotavtrycken har avsatts i ett tunt lager lera, tillsammans med regndroppsmärken, vilket indikerar att det regnade rejält vid tillfälligt. Ett av fotavtrycken sitter rakt ovanpå ett av dessa droppmärken. Fotavtrycken och droppmärkena har sedan täckts över av ett lager lera, där de snabbt förvandlats och bevarats som fossil. Det är som sådana de upptäcks av det forskarteam, som nu beskrivet dem i en forskningsstudie.

Flera andra fossil, som däggdjur, grodor och ödlor, har hittats i samma geologiska formation i Korea, den så kallade Jinju formationen.

Källor:
https://phys.org/news/2019-04-perfectly-dinosaur-skin-korea.html
https://www.nature.com/articles/s41598-019-38633-4

Läs mer om fossila fotavtryck

Största och minsta dinosauriefotspåren

Dinosaurier i Alaska

Snabba fotavtryck

Dinosaurie-spår från Skottlands forntid

Hundratals skotska dino-fotspår

Fotspår av dinosaurier och däggdjur tillsammans

Sabeltandad tiger går igen!

Fotavtryck bland diamanter

Fossila salamanderspår

Elefanter i Arabien

“Äldsta” bon från dinosaurier

Spår av tuppgök och raptorer i Kinas kritalager