Homo erectus gick som vi

Studiet av en serie fotavtryck från Homo erectus, som hittades för några år sedan i Kenya,  visade att både fötter och gång var lika som hos nutida människor.

Sedan den första upptäckten har man här hittat bortåt hundra fotavtryck, som enligt forskarna gjorts av minst 20 olika individer. Och efter att experter på området nu noggrannt studerat fossilen sägs de omöjliga att särskilja från dem som avsatts av nutida människor med barfotagång. Enligt den nya studien har fotavtrycken avsatts samma dag, kanske inom loppet av ett par timmar eller mindre.

Fotavtrycken har avsatts i lera som förstenats och är inbäddade i lager av vulkanisk aska. Fynden har gjorts i närheten av Turkanasjön, där man tidigare gjort flera uppmärksammade fynd av Homo erectus.

Källor:
http://phys.org/news/2016-07-homo-erectus.html
http://www.nature.com/articles/srep28766