Små och stora fossilfynd från La Brea Tar Pits

La Brea Tar Pits i Los Angeles, Kalifornien lär vara den mest kända – och kanske också rikaste – platsen med istidsfossil. Mest känd har den blivit för fynden av större djur, som sabeltandade tigrar, mastodonter, vargar och jätte-sengångare. Men även många mindre djur, fåglar och insekter har fastnat och dött i tjock asfalt som sipprat upp ur marken. Tillika med  fröer, pollen och åtskilliga växter.

En av de senaste forskningsstudierna härifrån gäller några fossila gallsteklar, av samma slag som dem som lever idag. Vilket för övrigt gäller de flesta av de insekter som grävts fram ur asfaltskällorna. Forskarna drar härav slutsatsen att miljön och klimatet i södra Kalifornien varit ganska oförändrat under lång tid.1,2

En annan forskningsstudie om insekter härifrån kom för en tid sedan om så kallade bladskärarbin. Dessa bin hittades välbevarade i sina puppor, i ett stadium på väg att förvandlas till fullvuxna och flygfärdiga bin. Dagens bladskärarbin är solitära och bygger sina bon i hålrum i träden, eller i gångar de gräver i jorden. Bohålan klär de sedan med utskurna bitar av blad eller annat material, varpå larven spinner en kokong där den förpuppas. Av fossilen att döma hade även dåtidens bladskärarbin, eller tapetserar- eller buksamlarbin som de också kallas, ett liknande levnadsmönster.3, 4

I La Brea Tar Pits finns ett hundratal av dessa asfaltskällor och utgrävningar pågår kontinuerligt.  Ett flertal av fynden visas på det museum som finns på området. Och – asfalten fångar fortfarande djur, även om det inte sker i den omfattning då området bestod av vildmark.

Källor:
1. http://phys.org/news/2015-11-fossil-wasp-galls-southern-california.html
2. http://phys.org/news/2013-07-fossil-insect-reveal-ancient-climate.html
3. http://phys.org/news/2014-04-rare-leafcutter-bee-fossils-reveal.html
4. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0094724

Översta bilden:  Illustration av bladskärarbin, wikipedia.

Nutida bladskärarbin, foton wikipedia och pixabay.

Nutida gallsteklar, foton Molén och pixabay.

Skelett av stor sengångare från La Brea Tar pits, nu på Smithsonian Museum, USA (t v). Foto från 1910 på en av asfaltkällorna i La Brea Tar Pits (t h, foto, wikipedia).