Fotspår av dinosaurier och däggdjur tillsammans

Minst ett 70-tal fotavtryck av ett flertal däggdjur och dinosaurier – på bara några kvadratmeters yta – har upptäckts på en sandstensklippa i Maryland, USA. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är sandstenen daterad till ca 100 miljoner år.1-2

Fotavtrycken har enligt en nypublicerad forskningsstudie avsatts med några få dagars mellanrum. Vilka däggdjur som lämnat sina fotspår efter sig i Marylands kritalager är inte klarlagt. Men något av dem beräknas ha varit av en tvättbjörns storlek, andra ungefär som ekorrar och präriehundar.

Bland dinosaruiernas fotavtryck finns det såväl dem från stora sauropoder, som från dinosaurier lika små som kråkor. Samt spår som enligt forskarna kommer från pterosaurier, en grupp flygödlor. Nämnas bör kanske att klassificera fotavtryck inte är det lättaste inom paleontologin, och att mer än ett misstag gjorts under åren.3-4

Klart är dock att man här har en mängd olika fotavtryck av olika arter av såväl däggdjur som dinosaurier. Inga spårserier från de olika djuren överlappar varandra, vilket visar att fotavtrycken avsatts vid ett och samma tillfälle. Det vittnar om en större naturkatastrof som snabbt begravde alla dessa fotavtryck  under stora sedimentlager, vilka idag hårdnat till sandstensklippor.

Det är nu inte första gången som fotavtryck av däggdjur och dinosaurier hittats i samma sedimentära lager. Ett av flera tidigare exempel är från Catoca-gruvan i Angola (en av världens största diamantgruvor). Inom ett relativt litet område har man, förutom dem från däggdjur och dinosaurier, även funnit fotavtryck av krokodiler. Likt fotspåren i Maryland beräknas ett däggdjur, som avsatt avtrycken, varit av en nutida tvättbjörns storlek, och dem från dinosaurier från stora sauropoder.5

Även här bör de djur, som lämnat fotavtrycken, dött under katastrofala former. Likt alla andra djur och växter man finner så väl bevarade på så många platser runt jorden. Det är också intressant att tänka på hur vanligt det är att hitta olika slags fossil, av både djur och växter, vid gruvbrytning, vägbyggen med mera. Ja, så snart man gräver i sedimentära bergarter runt hela jorden. Ibland upptäcks hela fossila skogar i gruvor djupt ned i marken.

Om alla dessa djur och växter dött en en naturlig död, skulle de snabbt förmultnat eller på annat sätt försvunnit utan att lämna några spår till eftervärlden.

Källor:
1. https://www.nature.com/articles/s41598-017-18619-w
2. https://phys.org/news/2018-01-dinosaur-age-space.html
3. Nature 1999 vol 399 sid 141.
4. New Scientist 1999 vol 163 sept 25 sid 11.
5. http://phys.org/news/2014-11-african-diamond-reveals-dinosaur-large.html