Fossil snötrana från Tyskland?

I sydtyska miocenlager har fossil av en trana nyligen grävts fram av en grupp paleontologer. Det forskarna hittat är tranans  ryggpartier, de delar av kraniet som sitter närmast hjärnan, samt näbben.1-2

De fragmentariska fynden till trots visar dessa att tranan, förutom att den hade väldigt lång näbb, var ungefär lika stor som de största av dagens tranor (vårttrana och sarustrana). Dessa kan bli uppåt 175 cm höga, med ett vingspann på ca 250-280 cm. Huvudet på den fossila tranan, som ännu inte fått något vetenskapligt namn, beräknas ha varit särskilt stort och liknar det på den nutida sibiriska snötranan – Leucogeranus leucogeranus.3

Den nutida snötranan – som dessvärre är akut hotad – häckar och övervintrar i våtmarker där den lever av vattenväxternas olika delar. Ett liknande levnadssätt tros den fossila tranan haft, inte minst med tanke på den långa näbben. Enligt forskarna var även miljön där den levde liknande den som för snötranan.

Idag finns endast en trana (Grus grus) kvar i Europa. Det nyupptäckta fossila fyndet i Tyskland visar att där fanns fler i det förgångna.

Källor:
1. https://phys.org/news/2020-08-giant-crane-southern-germany.html
2. https://link.springer.com/article/10.1007/s10336-020-01799-0
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_crane

Målning av sibirisk trana/snötrana, Ustad Mansur 1625 (foto, Wikipedia.)  

Den indiska sarustranan är, tillsammans med den afrikanska vårttranan, den största nu levande tranan (foton, pixabay).

Europas enda kvarlevande trana – vanlig även i Sverige – är med en medellängd på 115-130 cm en ganska ståtlig fågel, den också (foton, pixabay.)