Forntida floder i Arabien

Arabiska halvön har inte alltid varit den torra öken det är idag. Det visar nytagna satellitbilder, där spår av såväl sjöar som vattendrag vittnar om att området tidigare hade ett betydligt fuktigare klimat.

Arabiens fornhistoria har hitintills varit ganska okänd för forskarna, men ett flertal arkeologiska fynd visar att människor bott här på ett tidigt stadium. Och en studie som publicerades för några år sedan visar att tämjda hästar användes tidigt i området.

Planer finns nu för noggrannare studier av halvöns forntid. Bland annat har man samlat in tidigare fynd och fossil, från området, som nu finns på olika muséer runt världen, för DNA- analyser och åldersdateringar. 

Källa:
http://phys.org/news/2012-05-ancient-network-rivers-lakes-arabian.html

Läs mer om Arabiens forntid i https://www.dinosaurier.nu/nyheter/forntida-elefant