Fjärilsvingars drivkraft

Tror att vi alla med glädje betraktar fjärilarnas fladdrande vingdans sommartid. Med rörelser som kan se tämligen godtyckliga ut och inte ger något intryck av någon större aerodynamisk kapacitet (det vill säga förmåga att minska luftmotståndet.)

Men allt är inte vad det verkar, utifrån ett ytligt betraktelsesätt. Det visar en detaljstudie av fjärilens flygteknik i en vindtunnel. Fjärilens vingar är större och bredare i förhållande till kroppen jämfört med vingarna hos andra flygande insekter och fåglar. Och tidigare har man trott att detta gjort fjärilens flygteknik ineffektiv.

Men forskarna såg nu att fjärilens stora, flexibla vingar istället är perfekt designade för bästa flygförmåga. När vingarna slår uppåt så kupas de, varigenom det skapas en luftfylld ficka.
När vingarna så pressas ihop slås luften ut, vilket gör att fjärilen får en slags bakåtriktad jetstråle som för fjärilen framåt. Vingslagen nedåt gör att fjärilarna håller sig i luften och inte faller till marken.

Att vingarna slår ihop under uppslaget har beskrivits tidigare av forskare, men det är först i och med den här studien som teorin testas på riktiga fjärilar i fri flykt. Studien har gjorts av forskare vid Lunds universitet. Knappast överraskande hoppas forskarna att studien ska inspirera till att förbättra flygteknik och prestanda hos små drönare.

Källor:
https://phys.org/news/2021-01-butterflies-jet-propulsion-wings.html
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2020.0854

Fjärilen har nytta av tekniken, beskriven ovan, när den måste lyfta snabbt och fly undan hotande faror. Den lyfter då väldigt plötsligt, och flyger på ett till synes oregelbundet och oväntat sätt. Men det är i själva verket rörelser som ingår i en mycket en unik flygteknik, designad för just fjärilsvingar.

Läs mer om fjärilar

Hur fjärilar äter

Fjäril jagar höns på flykten

Fjärilar och fåglar lika snabba

Fjäril ser bäst

Monarkfjärilar navigerar med hjälp av antennerna

Turbulens bäst för fjäril

Större dagsvärmare i blåsväder

Silkesmaskens hemlighet