Fasettögon från tidernas gryning

Fossil av avancerade fasettögon har hittats på Kangaroo Island i Australien. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är de daterade till 515 miljoner år.

Fasettögonen är av samma typ som hos nutida insekter och kräftdjur. Namnet kommer av att ögonen består av en stor mängd sexkantiga linser eller fasetter, ibland flera tusen. Ju fler fasetter, desto bättre synförmåga. De fossila ögonen från Australien har visat sig ha 3000 fasetter vardera. Som en jämförelse kan nämnas ögonen hos nutida dolksvansar med 1000 fasetter. Flest fasetter har nutida trollsländor med bortåt 30 000 fasetter.

Några fossil av själva djuren, där de nu fossila ögonenn suttit en gång, finns tyvärr inte bevarade. Men vilka de nu var hade de således en mycket god synskärpa.

Källor:
http://www.nature.com/nature/journal/v474/n7353/full/nature10097.html
http://www.physorg.com/news/2011-06-fossils-powerful-eyes-evolved-twinkling.html