Färgstarka dinosaurier, eller…?

Den senare tidens forsknings-metoder har gjort det möjligt att ana vilka färger utdöda djur, som exempelvis dinosaurier, kan ha haft. Ett ganska spännande forskningsområde, som gör det möjligt att se in i en annars okänd forntid, vad färger beträffar. Och många uppmärksammade studier där forskare har tolkat dinosauriernas färger, har kommit sedan dess.

Men nu varnar svenska paleontologer för risken att övertolka och spekulera när det gäller färgerna. Man har sett hur forskare försökt att tolka pigmentstrukturernas form, utan att analysera kemin, eller övertolkat väldigt begränsad information. De svenska forskarna efterlyser mer rigorösa metoder innan man drar för stora slutsatser, och därmed minska sina spekulationer.

En välgrundad varning, man lätt instämmer i, efter att ha sett diverse fantasifulla illustrationer i både färg och form, dyka upp även i vetenskapslänkar.

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6847487