Liten dino i trädröra

Fossila benrester från en dinosaurie har nyligen hittats i krita-lager vid Australiens sydkust. Fossilen består av en lång böjd svans samt en fot, och forskarna har beräknat dinosauriens längd till dryga metern.

Fossilen har hittats begravda tillsammans med en röra av flodtransporterade och sönderbrutna fossila träd. Enligt forskarna tillhör träden samma familjer som nutida Australiska barrträd. Det artnamn den nyupptäckta dinosaurien fått är Diluvicursor pickeringi, och den har klassificerats som en Ornithopod. Samma grupp som bland annat anknäbbsdinosaurierna tillhör.

Betäffande storleken är det inte ovanligt med fossilfynd av Diluvicursors storlek – eller ännu mindre. Men då dessa dinosaurier inte är lika spektakulära som de stora jättarna, lyfts de inte fram lika ofta i mer populära media.

Källor
https://phys.org/news/2018-01-turkey-sized-dinosaur-australia-ancient-log-jam.html
https://peerj.com/articles/4113/