Fantastisk fossil slända

En fossil slända (Epinesydrion falklandensis) som hittats i Brittish Columbia, har sina nutida släktingar i Australien.1 – 2 Sländan klassificeras till familjen Nymphidae, inom gruppen nätvingar (Neuroptera).3 Den fossila sländan anses enligt den geografiska tidsskalan vara 50 miljoner år.

Forskarna har inget direkt svar på hur sambandet mellan de avlägsna regionerna fungerar. Men även några andra arter, vars fossil hittats i Brittish Columbia, har sina nutida släktingar i Australien. Till dem hör släktet bulldogsmyror (Myrmecia) 4 och några slags parasitsteklar.

Som alltid fascineras man av hur fint sländans sköra små vingar kunnat bevaras som fossil. (Se foto i länken nedan 1) . Vilket visar på hur snabb fossilprocessen måste ha varit.

Källor:
1. https://phys.org/news/2020-06-fossil-discovery-million-year-old-canada-australia.html
2. https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-entomologist/article/new-genus-and-species-of-splitfooted-lacewings-neuroptera-from-the-early-eocene-of-western-canada-and-revision-of-the-subfamily-affinities-of-mesozoic-nymphidae/35D0336C428FCDC02285C8B3E5FC947E
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Nymphidae
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Myrmecia_(ant)

Nätvingar klassificeras i ca 20 olika familjer. En av dessa är guldögonsländor (Chrysopidae), med lika sköra vingar som den i texten ovan. Även dessa har hittats som fossil med välbevarade vingar.

Läs mer om nätvingar

“Gröna spetsvingar”

Välbevarade insektsvingar