Fåglar på höga höjder

En grupp svenska forskare har upptäckt ett, hittills okänt, beteende hos migrerande småfåglar. I en studie av trastsångaren (Acrocephalus arundinaceus) noterade forskarna att dessa fåglar ibland flyger på oväntat höga höjder.

När trastsångarna vintertid flyttar till tropiska Afrika passerar de två särskilt utmanande områden, Medelhavet och Saharaöknen, Fåglarnas vanliga medelflyghöjd ligger på drygt två kilometer, men här steg de upp till ett medeltal av drygt fem kilometers höjd. Den som flög högst var uppe på 6 300 meter.

Normalt migrerar dessa fåglar nattetid, men under de mest utmanande passagen flög fåglarna i studien både dag och natt. Det var under dagtid de flög upp på de högsta höjderna. Någon säker förklaring till detta har forskarna ännu inte. Men en tänkbar förklaring är att fåglarna undgår att bli överhettade när de utsätts för solens värmestrålning. Det blir betydligt kallare högre upp, jämfört med temperaturen på den höjd där de flyger under natten. Flyttande småfåglar slår flera vingslag i sekunden och jobbar extremt hårt. Så redan detta gör dem väldigt varma, oavsett om de flyger på dagen eller natten.

Trastsångarna, som tillhör familjen rörsångare, är för familjen en relativt stor fågel på 16-20 cm, med en vingbredd på 9 cm. De lever i täta vassruggar ofta med inslag av buskar, nära sjöar och våtmarker. Med andra ord på betydligt lägre nivåer än de har kapacitet till, när omständigheterna så kräver.

Källor:
https://www.lunduniversity.lu.se/article/migratory-songbirds-climb-extreme-altitudes-during-daytime
https://science.sciencemag.org/content/372/6542/646
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_reed_warbler

 

Samtliga foton, pixabay.

Läs mer om fåglar på höga höjder

Svartseglaren, en riktig långseglare