Ett “första” däggdjur

Däggdjuren uppkom först efter det att dinosaurierna dog ut, för ca 65 miljoner år sedan! Det hävdas i en nyligen framlagd, databaserad forskningsstudie. De uppgifter som lagrats in i datorn uppges vara stora mängder fossilt material, som vägts samman med genetiska analyser av levande däggdjur. 1 – 2

I studien presenteras även “det första däggdjuret” som uppkom i den långa utvecklingskedja som så småningom leder fram till oss människor. Djuret sägs ha varit en liten råttlik varelse, med en vikt någonstans mellan 6 och 245 gram – eller en näbbmus och en ekorre för att förkroppsliga det hela lite grann. Studiens huvudförfattare Maureen O´Leary, professor i paleontologi vid Stony Brook University, understryker dock att det rör sig om ett hypotetiskt djur, eftersom man inte har några fossil att tillgå.

Lite brydd blir man allt då man tänker på tidigare studier av fossilfynd, som hittats i klippor med samma dateringar som dinosaurier. Lite extra tydligt blev detta då webbsidan phys.org rapporterade om O´Leary´s studie. För under “related stories” på samma sida dök det upp en länk om ett tidigare “första kända däggdjur”, daterat till 160 miljoner år. 3 Och här hade man riktiga fossil att tillgå. Fossilen sägs till och med ha varit anmärkningsvärt välbevarade. Och det var alltså ca 100 miljoner år före O´Leary´s hypotetiska djur.

Svenska vetenskapsradions rapport, om den nya studien med det hypotetiska djuret, avslutas med orden: “Än lär inte sista ordet vara sagt”. Nej, det åtminstone kan man vara helt säker på.

Källor:
1. http://news.sciencemag.org/sciencenow/2013/02/ancestor-of-all-placental-mammal.html?ref=hp
2. http://phys.org/news/2013-02-placental-mammal-diversity-age-dinosaurs.html
3. http://phys.org/news/2011-08-discovery-million-year-old-fossil-milestone-early.html#nRlv