Dinosauriers välutvecklade sinnen

En nyligen gjord forskningsstudie, på  hjärnan och innerörat hos en Therizinosaurus, visar att dessa dinosaurier hade mycket välutvecklade sinnen. I varje fall då det gällde syn, hörsel och balans. Studien gjordes med hjälp av modern datortomografi.

Resultatet av studien sägs något överraskande för forskarna, då nämnda dinosaurier anses ha varit fredliga växtätare. Man menar att det varit lättare att förstå resultatet av studien om det rört sig om rovdinosaurier. Den förklaring som forskarna nu tänker sig är att dessa fredliga växtätare utvecklats från rovdinosaurier. Och att det var som sådana de “utvecklat” sina  välutvecklade sinnen. Vilka de sedan behöll, även om de inte längre var lika nödvändiga.  Några fossilfynd eller andra fakta som stöder en sådan tankegång finns dock inte.

Fossilen av Therizinosaurus, som hittats i Mongoliet, visar att dessa forntidens reptiler var ca 7 meter långa och hade ca 50 cm långa klor. Det sistnämnda kan kanske väcka en viss förvåning, mer än den goda synen och hörseln. Men visst kan de ha kommit väl till pass, för att gräva efter rötter och annat i forntidens skogar. Forskarna tror att klorna också kan ha använts till föra grenar till munnen, och kanske för att gräva upp termitbon.

Även flera växtätare bland dagens djur är utrustade med kraftiga klor. Om än inte halv-metern långa.    

Källor:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0052289
http://phys.org/news/2012-12-reveals-evolution-dinosaur.html