Daphnia – litet kräftdjur med många gener

Små djur, även riktigt små sådana, har ofta en komplex uppbyggnad. Det visar forskningen gång efter annan. Ett av de senaste rönen i den vägen gäller det lilla kräftdjuret dapnia, som är det första kräftdjur som fått sitt DNA kartlagt.

Trots en längd på enbart en halv centimeter har forskarna identifierat nästan 31 000 gener, med många varianter av samma. Bland annat har man funnit flera olika gener som producerar olika varianter av hemoglobin, det syre som transporterar runt syre i kroppen.

Forskarna tror att de olika genvarianterna är en förklaring till att daphnia kan leva i många olika miljöer. De lever i såväl djupa sjöar, som i syrefattiga små pölar över hela världen, även här i Sverige. De lever på så kallade svävalger och bakterier och är till nytta då de håller vattnet rent. De hålls därför ofta i akvarier.

Det lilla kräftdjuret daphnia, med sin rika genuppsättning är ännu ett exempel på komplexiteten hos många av de smådjur som finns runt omkring oss. Oansenliga för det mänskliga ögat, men ofta till nytta för skapelsen.

Källor:
Science 2011 vol 331 sid 555-561, Colbourne et al “The Ecoresponsive Genome of Daphnia pulex”
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/02/scienceshot-tiny-organism-big.html?ref=hp
http://www.physorg.com/news/2011-02-crustacean-genome-sequenced.html