Amöba minsta jordbrukaren

Flera arter i naturen är sedan länge kända som jordbrukare. De mest kända exemplen är kanske myror och termiter, som odlar sin egen svamp som föda.

Nu har forskarna upptäckt en ännu mindre och till synes anspråkslösare jordbrukare, nämligen en amöba. Det är arten Dictyostelium discoideum, som odlar och äter en särskild art av bakterier. När amöban tar sig till nya områden bär de bakterien med sig och livnär sig av den då de behöver näring. Men de ser till att spara en del av bakerieförrådet, som kan ligga till grund för en ny skörd för framtida behov.

Den nya forskningsstudien visar ännu en gång vilket komplext levnadsmönster som kan finnas hos en liten organism. Denna gång hos enbart en encellig sådan.

Källor:
Nature vol 469 sid 393–396, Brock et al “Primitive agriculture in a social amoeba” –
http://www.nature.com/nature/journal/v469/n7330/full/nature09668.html
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/68978/title/Old_amoebas_spawn_their_farms
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/01/the-worlds-smallest-farmers.html?ref=hp