Bekräftade dino-blodkärl

En forskare från North Carolina i USA har gjort en noggrann studie av ett fossilfynd som publicerades för några år sedan. Ett fossil-ben från en hadrosaur (så kallad anknäbbsdinosaure) blev extra uppmärksammat då det visade sig innehålla proteiner och blodkärl.1

För att försäkra sig om upptäcktens äkthet, att fossilen inte blivit kontaminerat på något sätt, har forskarna nu använt nya bättre metoder och rigorösa försiktighetsåtgärder. Och den nya studien bekräftar att det verkligen var äkta blodkärl från det fossila benet man hittat, trots den höga daterade åldern på ca 80 miljoner år.2,3

Källor:
1. http://phys.org/news/2009-04-proteins-soft-tissue-million-year-old-hadrosaur.html
2. http://phys.org/news/2015-12-blood-vessels-million-year-old-fossil.html
3. http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/acs.jproteome.5b00675

P1010271 Fossil av Edmontosaurus, en av de mest välkända anknäbbsdinosaurierna. (Foto: Mats Molén.)