Ankylosaurus från Gobi-öknen

När det kommer till dinosaurier är Gobiöknen något av en guldgruva! Många intressanta fossil har hittats här sen många år tillbaka, och nya kommer ständigt i dagen.

Ett av de senast beskrivna är en fossil skalle från Ankylosaurus, en så kallad bepansrad dinosaurie. Det är nu inte den första Ankylosaurusen som grävts fram i dessa numera, så torra trakter. Tvärtom så tillhör Gobiöknen en av världens rikaste fyndplatser för den här gruppen av dinosaurier.

Enligt forskarna är denna skalle dock så olik tidigare fynd av Ankylosaurus, att den klassificerats som en nytt släkte – Zaraapelta, med artnamnet nomadis. Namnet är en kombination mellan de grekiska och mongoliska namnen för sköld och igelkott, då den bepansrade skallen har gott om taggar. Enligt forskarna är skallen mycket välbevarad, där endast en del av nospartiet saknas. Längst bak på skallen finns ett distinkt horn, med en upphöjd kam. Den skiljer sig även från tidigare fynd från Mongoliet genom en massa knölar och skåror bakom ögonen.

Att klassificera nyupptäckta dinosauriefynd som nya släkten och arter, till och med familjer, är tämligen vanligt. Även om man som här enbart hittat en del av dinosaurien. När man sen hittar flera fossil, får forskarna ofta en ny bild och uppfattning, av såväl utseende som beteende hos den dinosaurie det gäller.

Ibland visar det sig också att det rört sig om redan kända och klassificerade dinosaurier, där skillnaderna kan bero på kön eller olika åldrar av en och samma dinosaurie. Eller som likt många nutida djur, anpassningar efter miljö, klimat med mera. Det kan man se av att dinosaurier som i mångt och mycket liknar varandra fått olika namn, beroende av i vilket land eller världsdel man hittat dem.

Att hitta något betydelsefullt fynd, av såväl dinosaurer som andra fossil, kan dessutom leda till såväl ära och berömmelse, som till förnyade och rika forskningsanslag. Får man, som i vissa fall, även det egna namnet kopplat till fyndet kanske den frestelsen blir för stor för någon att motstå. Forskare är ju inte mer än människor de heller, eller…?

Källor:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zoj.12185/abstract

https://www.livescience.com/48683-armored-dinosaurs-nasal-airways.html

Bild ovan, pixabay