Även växter kan “ropa” på hjälp

Växters eventuella kommunication har ofta diskuterats och funderats över. Botaniska studier visar nu att de har förmåga att meddela sig och “ropa” på hjälp då de blir angripna. Några hörbara röster är det då förstås inte tal om, utan “ropen” sker på kemisk väg.

Exempelvis kan vissa växter, då de blir angripna av skalbaggar, skicka ut doftsignaler. Dessa signaler lockar till sig trollsländor, som äter skalbaggarna. Andra växter kan aktivera giftiga eller osmakliga ämnen, så att de plötsligt blir illasmakande. Och då kålfjärilen försöker lägga sina ägg i brysselkålen känner plantan av när fjärilen klistar fast äggen. De anropar då på kemiskt sätt parasitsteklar som äter de nylagda äggen.

Källa:
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3328398