Albatrossens fenomenala luktsinne

  Albatrossens största kännetecken är förmodligen flygtekniken. De kan till fulländning dra nytta av skillnaderna i vindens hastighet nära havsytan respektive högre upp. Uppåtvindarna kan lyfta en albatross 20 meter över vattnet, och sedan glidflyger fåglarna på stela vingar i en sorts berg- och dalbaneflykt.

Av alla nu levande fåglar har vandringsalbatrossen den största spännvidden mellan vingspetsarna. Genomsnitt ligger på cirka 3,1 meter. Den största individuella spännvidden, som bekräftats har mätts upp till 3,7 meter. Obekräftade rapporter talar dock om individer med ett vingspann på 5,3 meter.

Nyligen kom en forskningsrapport om vandringsalbatrossens luktsinne. Att följa ett luktspår ute till havs är inte det lättaste, då turbulenta vindar lätt skär av luktspåren, som sedan endast återkommer fläckvis. Detta hindrar dock inte vandringsalbatrossen. Födan utgörs ofta av döda fiskar, speciellt bläckfiskar som flyter uppe på havsytan. Albatrossen kan känna lukten av fisken på ett avstånd av 20 kilometer, ute på öppet hav.

Albatrossen är också känd för sina långa färder över havsvidderna. Under gynnsamma vindförhållanden kan de uppnå en flyghastighet av 100 – 160 km i timmen, och har påträffats tusentals kilometer från sina häckningsplatser. En albatross som ringmärktes på Kerguelenöarna i Indiska Oceanen påträffades senare vid Sydamerikas sydspets, 10 000 km därifrån. Under dessa långa “vandringar” bör deras fenomenala luktsinne komma väl till pass.

Källor:

  • http://www.pnas.org/cgi/content/full/105/12/4576?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=albatross&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Albatross

Foton, pixabay