Äldsta svampen har moderna cellväggar

Är det de äldst daterade svampfossilen, som forskarna nyligen hittade för en tid sedan i arktiska Kanada? Fyndet gjordes bland otillgängliga klippor i Grassy Bayformationen och har fått namnet Ourasphaira giraldae.1-2

Skifferlagren, där fynden gjorts, har daterats till mellan 1010 och 890 miljoner år. En betydligt äldre datering än det till 400 miljoner år daterade svampfossil, som hitintills haft den äldsta dateringen.3 Ett fossil som för övrigt kommer från de innehållsrika fossillagren i skotska Rhynie chert, där man bland annat hittat lockespindlar anmärkningsvärt lika dagens.4

Det är inte några stora svampfossil som ett belgiskt forskarteam fann i Kanada, utan enbart några mikrometerstora fossilrester. Kemiska analyser visar att fossilen innehåller kitin, vilket även finns hos nutida svampars cellväggar.

Det var knappast något lättsamt arbete som ligger bakom den studie som forskarna presenterat i Nature. Först att med helikopter försöka ta sig fram bland otillgängliga klippor, i ett tidigare outforskat område. För att väl tillbaka till sitt universitet mödosamt och varsamt, dela upp fossilen i tunna ark för att kunna analysera dem i ett elektronmikroskop. Man såg då att filamenten var indelade i segment av septa, väggar som finns hos en del moderna svampar.

Andra forskare känner sig avvaktande till att fossilen verkligen innehåller delar av fossila svampar. Man medger, efter att ha sett studien, att det visserligen verkar vara fallet i nuläget. Men man hoppas få mer fossil i framtiden som bekräftelse.

Svampar spelar en viktig ekologisk roll i naturen, genom att de bryter ned död materia och förser nya organismer med näring. Detta har fått en forskare från det belgiska forskarteamet att konstatera – “Förekomsten av svamp på jorden för en miljard år sedan antyder att ekosystemet då kan ha varit mer moget och komplext än vad vi tidigare har trott”.

Och – för att lämna diskussionen och tveksamheterna kring dateringar och dateringsmetoder därhän, verkar det ganska logiskt att svampar alltid funnits med som viktiga organismer för den ekologiska helheten. Vilket fynden av svampfossilen i såväl Kanada, som Skottland ger intressanta indikationer på att så varit fallet.

Källor:
1. https://www.nature.com/articles/d41586-019-01629-1
2. https://www.nyteknik.se/popularteknik/nya-fyndet-en-miljard-ar-gammal-svamp-hittad-6959822
3. https://www.abdn.ac.uk/rhynie/fungi.htm
4. https://www.nature.com/articles/ncomms1458

Svampar spelar en viktig ekologisk roll i naturen, genom att de bryter ned död materia och förser levande organismer med näring.

Läs mer om svamp

Svamp och insekter i burmesisk bärnsten

Samarbete i underjorden

Nya arter av självlysande svampar

Mat och medicin för neandertalarna

Myror och svamp i samarbete

Läs mer om fossil från skotska Rhynie chert

Fossila lockespindlar (s k pappa långben) lika de nutida

På lift genom historien