Äldsta saltgruvan

En saltgruva i Duzdagi, Azerbajdzjan, som fortfarande är i bruk, har visat sig vara den äldsta saltgruva man hitintills känner till. Enligt arkeologer som gjort utgrävningar i området utvanns salt här i stor skala runt 3500 f Kr. Arkeologiska fynd som gjorts i området, som exempelvis olika slags verktyg, har fått en äldre datering. Allt saltgruvan varit i bruk för så lång tid tillbaka, visar i sin tur att här fanns ett fungerande samhälle tidigt i historien.1

Den gamla saltgruvan är inte den enda indikationen på tidiga bosättningar i Azerbajdzjan. Här finns bland annat 600 000 klippmålningar med mycket varierande motiv, bland annat kamelkaravaner och människor som reser med vassbåtar. Klippmålningarna bevaras inom ett statsreservat i Gobustan, och har även utsetts till ett världsarv.2

Även övriga Kaukasien, som Azerbajdzjan är en del av, är rikt på lämningar från forntiden. Nyligen upptäcktes en hitintills okänd civilisation från bronsåldern högt upp i de kaukasiska bergen i dagens Ryssland. De fynd, som arkeologerna gjort i ett ca 60 mil stort område, har daterats till ca 1400 – 1600 f Kr.3

Ett annat exempel är några linfibrer som hittats i en grotta vid foten av bergen, i dagens Georgien. Enligt arkeologerna är detta den äldsta textil man känner till.4 – 5 Och inte minst de uppmärksammade fossilen av Homo erectus som hittats i Dmanisi i Georgien visar att människan tidigt i historien tog sin väg upp i dessa trakter.6

Källa:
1. http://www.physorg.com/news/2010-11-oldest-salt-date-azerbaijan.html
2. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gobustans_statsreservat
3. http://www.physorg.com/news/2010-10-bronze-age-civilisation-russian-caucasus.html
4. http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/325/5946/1359
5. http://www.physorg.com/news171811682.html
6. Nature 2007 vol 449 sid 305-310 –
http://www.nature.com/nature/journal/v449/n7160/abs/nature06134.html