Dinosaurier som lever?

Massor av dinosaurier!

Dinosaurie-paradigmet

Det finns många intressanta fakta om dinosaurier. I Sverige har man hittat fossil eller spår av dem på flera platser i Skåne, bl a Mosasaurus (flera olika sorter – fast de egentligen inte hör till dinosaurierna), en Leptoceratopsid (som är som en liten Triceratops), Plesiosaurus (räknas inte heller till dinosaurier, men buntas ofta ihop med dem i populärvetenskapen),  samt spår av det man tror är Dilophosaurus och Thyreophora.

En del fakta om dinosaurier får man veta nästan överallt, men annat får man inte veta så lätt. Här kommer vi att presentera lite fakta som man inte kan hitta så lätt. Anledningen till att vissa fakta är svårare att hitta beror delvis på att en del personer har svårt för ändra sig. Men det är inte säkert att allt man tror är sant. Innan vi berättar mer om dinosaurier måste vi därför först förklara en lite krånglig vetenskaplig sak. När man förstår det blir andra saker lättare att förstå. Det finns ett “konstigt” ord inom vetenskapen som kallas paradigm. Det betyder att man använder en och samma teori eller tanke hela tiden. Sedan försöker man se till att allt man upptäcker passar in i den tanken. Ett tidigare paradgim var att jorden var platt och man försökte förklara bort alla fakta som visade att jorden är rund. (Men, det var egentligen inte så många som trodde att jorden var platt – kyrkan var ju med och finansierade Columbus så att han skulle kunna resa runt jorden …)

Paradigm? Det betyder att man använder en och samma teori eller tanke hela tiden.

Det spelar alltså nästan ingen roll vad man upptäcker för fel och brister i en tanke om man har bestämt sig för att tro på ett paradigm. Man vill behålla sina gamla tankar, sitt invanda paradigm, vad som än händer! Man kan se sådant hända inom vetenskapen hela tiden, inom många olika områden. Vissa paradigm är dock lättare att ändra än andra, om det inte finns så mycket politik, pengar, prestige eller filosofiska/religiösa kopplingar i bakgrunden. Forskare är “tyvärr” bara vanliga människor de också (även om de flesta är ganska klipska), så vi kan inte förvänta oss att de är som små gudar, inte ens när de presenterar sin egen forskning. Men, om någon (politiker, vetenskapsman eller någon institution som t ex skolverket) försöker förbjuda granskning och kritik av något forskningsresultat, eller diskriminerar på något sätt så att man bara får höra en sida av myntet – då skall man dra åt sig öronen och börja protestera!

Ett paradigm om dinosaurierna

Ett paradigm de flesta tror på idag är att dinosaurierna dog ut för ca 65 miljoner år sedan (och man tror gärna att det hände för att en meteorit föll ner på jorden). Men det finns åtminstone en “dinosaurie” som lever idag – tuataran. Tuataran är egentligen ingen dinosaurie,  men är det djur som mest liknar dinosaurier av nu levande djur. Men den reptilen, precis som många andra djur och växter som man tidigare trott dött ut, lever fortfarande. Det finns faktiskt berättelser om djur som liknar dinosaurier, från platser från nästan hela jorden. Berättelserna om detta är så vanliga, att en av 1900-talets mest kända forskare, astronomen, ateisten och evolutionisten, Carl Sagan (mest berömd genom sin TV-serie Tema Kosmos), trodde att vi på något sätt hade bevarat minnet av dinosaurier från ca 65 miljoner år tillbaka i våra gener. Och, sedan har minnet dykt upp lite här och där på jorden …!

(Se mängder av korta artiklar som handlar om fynd av fossil och levande djur och växter som visar att dessa funnits mycket längre tid än vad man tidigare trott. Finns på vår nyhetssida.)

Tuataran

Det finns många bilder på tuataran på nätet. Klicka här så får du se den på video.

Ibland säger några forskare att den nu levande tuataran inte är samma djur som det som fanns tidigare. Det är nämligen små skillnader i hur skelettet är uppbyggt mellan de nu levande djuren och dem man hittat som fossil. Men – tänk bara på våra olika sorters hundar, stora som små – hur stor skillnad är det inte på deras skelett, trots att de alla är hundar? (Se lite mer här.)

Drake eller dinosaurie?

I många gamla konstverk, naturböcker och reseskildringar beskriver man stora reptiler. I de gamla böckerna kallade man dessa djur för drakar. Det finns massor med påhittade sagodrakar. Men, ju äldre beskrivningarna av drakar är, desto mindre liknar de våra sagodrakar och desto mer liknar de dinosaurier. I nyare beskrivningar är alltså drakarna mer fantasifulla, så att de verkligen ser ut som sagodjur. Idag kallar vi ofta de nutida stora varan-ödlorna för drakar, men gamla tiders drakar såg inte ut som varaner eller några andra idag levande reptiler. Vi människor presenterar ofta osäkra saker eller fantasier som om de vore sanna, så man måste vara lite försiktig här. Men, ser man på de fynd och observationer vi har, verkar det faktiskt som om åtminstone en del dinosaurier inte dog ut för så länge sedan.

Stegosaurus?

Ett av de mest intressanta arkeologiska fynden, som visar ett djur som ser ut som en dinosaurie, är en uthuggen gammal bild eller “skulptur” från Angkor Wat, det nästan 1000 år gamla templet i Kambodjas djungler. Bilden visar något som ser ut som en Stegosaurus, men med huvud som mer liknar en Triceratops. (Klicka här för bilder.)

Många vill på olika sätt försöka bortförklara den här bilden, för den stämmer inte med det paradigm man har. Bilden stämmer inte med tron att dinosaurierna dog ut långt innan människan fanns på jorden. Ja – hade man bara hittat en enda bild, så skulle den ju av en slump kunna se ut som vad som helst. Men, om det finns massor av bilder och beskrivningar som pekar åt samma håll – då kan man börja fundera på om det kan vara fel på det man tror på.

Shunosaurus?

På en över 500 år gammal gammal grav finns inskriptioner som visar djur som har detaljer i kroppsbyggnaden, som ingen trodde fanns hos dinosaurier förrän 1989. Hela bilderna, inklusive detaljerna, stämmer med dinosaurier, men inget annat djur. Se mer i länken här.

Massor av bilder från gamla böcker, statyer, inskriptioner etc.

Mer om djur som ser ut som dinosaurier

På den här sidan finns massor av information om bilder o dyl som ser ut som dinosaurier. En del bilder på denna site är dock inte speciellt bra (som den översta …) och de s k Ica-stenarna har starkt ifrågasatts. De fakta man har om Ica-stenarna tyder på att de är förfalskningar, eller snarare bara moderna konstverk som någon spridit ut en “spännande” historia om. Men, se och förundras över hur mycket riktiga bilder som finns!

den här sidan finns ännu fler bilder (med länkar till några sidor där bilder hämtats ifrån). Och här är ytterligare texter och bilder. (Klicka på länkarna längst ner på den länken också, för mer info och bilder.)

denna sida finns det berättelser om drakar som nämns i historien.

Det blir som sagt ofta överdrivet i gamla berättelser, och en del fantasifulla saker sätts till, som det beskrivs på denna sida och även en möjlig anledning till detta. Men, dessa gamla berättelser finns från platser över hela världen. Det finns inte mängder av sådana berättelser om t ex tomtar och troll på liknande sätt, för det är bara fantasier från Europa och kanske mellanöstern.

En gammal välkänd bok som beskriver djur som ser ut som dinosaurier är Bibeln.

Den s k Behemot, som nämns i Jobs kapitel 40 (i Bibeln), hade många likheter med flodhäst och elefant, t ex ben som pelare. Men – de hade några detaljer i uppbyggnaden som bara passar in på dinosaurier. Det mesta på djuret passar in på sauropoder, dvs dinosaurier med långa halsar och svansar. “Behemot” bar sin svans “styv som en ceder”, dvs den hade en stor svans som pekade rakt ut och inte hängde ner som hos de flesta andra djur (flodhästar och elefanter har små svansar som för det mesta hänger neråt …). Inte förrän på 1980-talet upptäckte man att dinosaurierna bar sina svansar rakt ut. Och, djuret hade flätade eller “sammanvävda” senor. Det sistnämnda finns bara hos en del dinosaurier. Det står att den åt gräs, men inte förrän på 2000-talet upptäckte man fossil av gräs tillsammans med dinosaurier.

Så – det kanske var en stor dinosaurie som beskrevs!

Nutida observationer

Man har observerat djur i nutid, på många olika platser, som enligt beskrivningarna verkar vara dinosaurier. I Afrika gäller det t ex följande länder: Angola, Mozambique, Tanzania, Ruanda/Burundi (föreståndaren för detta museum har träffat många av varandra helt oberoende människor som själva bott i närheten av djungeln i flera av dessa länder och hört talas om sådana djur, inklusive en som sagt att han sett små Stegosaurus i en djungel i Ruanda/Burundi). Mokele-mbembe ifrån Kongo, Kamerun och Gabon är mest “berömd” av “möjliga dinosaurier” och flera forskare har gjort expeditoner för att försöka hitta igen det djuret.

Här är några länkar som beskriver Mokele-mbebe. Vi på museet tar förstås inte ställning till varje site vi länkar till och allt man beskriver där (varken här eller på annan plats), men det är bra att fundera lite grann och inte vara för låst i sitt paradigm.

Vi vet som sagt inte ännu om det finns några fler levande dinosaurier än “dinosaurien” tuataran! Vad vi mer säkert kan säga är att Loch Ness monstret är fiction – en stor reptil kan inte överleva i en så kall sjö. Ännu säkrare är att Storsjöodjuret vid Östersund inte finns – föreståndaren för detta museum har själv sett det “djuret”. Det var en undervattensström som skiftade riktning ibland, så att det kom lite strömvågor (som började i en punkt och sedan var formad ungefär som en triangel, ungefär som om att ett djur under vattnet gjorde vågorna) på en annars spegelblank Storsjö.

Mjukdelar och lukt från dinosaurier

Nyligen hände något “fantastiskt” som satt en del av forskarvärlden i gungning. Man hittade mjukdelar av Tyrannosaurus rex när ett ben av en sådan gick sönder. Och, sedan har man börjat nämna att det faktiskt luktar lite ruttet kött på vissa platser där man hittar dinosaurier … Ja – en kota från en Triceratops hade gått i bitar under transporten hit till museet, och insidan var mjuk och luktade som ett gammalt ben man hittar i skogen – inte var det förstenat inte, utom i de yttre lagren!

Alla experiment vi gjort, all teori vi har och all logik säger att mjukdelar inte kan vara kvar i 65 miljoner år gamla berg – det säger forskarna själva. Men paradigmet att dinosaurierna dog ut för länge sedan, och paradigmet att de lager man hittar dem i är väldigt gamla, finns kvar sedan 1795. År 1795 började en del säga att det aldrig varit någon större katastrof på jorden och att allting därför måste vara gammalt. Och – man kan följa hur forskare sedan dess har sökt efter metoder som ger höga åldrar på allting och passar in allting i det paradigmet. Ett annat paradigm säger att speciella fossil av samma sort är ungefär lika gamla, s k ledfossil, som finns tillsammans med dinosaurier och alla andra fossil. Men – vad är det som säger att den tolkningen är sann? Man har upptäckt att fler och fler djur och växter funnits under mycket länge tid än man från början trodde. Nu, sedan ungefär 1980, tror mängder av forskare på stora katastrofer igen. Man kanske skall spola mer av det gamla paradigmet från 1795 också, i stället för att kasta bort de resultat man fått från nutida experiment och observationer när det gäller hur mjukdelar ruttnar bort?

Här är några länkar där man kan läsa mer om mjukdelar på dinosaurier (och, museet behöver nödvändigtvis inte dela alla åsikter på de siter vi refererar till):
Kapitel fem
http://creation.com/sensational-dinosaur-blood-report
http://creation.com/still-soft-and-stretchy
http://creation.com/dinosaur-soft-tissue-and-protein-even-more-confirmation

Här är en länk där man bl a nämner lukten av ruttet kött. Och – på museet säljer vi t o m dinosaurieben från T rex och andra dinosaurier, som kommer nästan från platsen där man hittat mjuka delar och det luktar ruttet kött – men de ben vi säljer har inga mjuka delar och luktar inget!

Slutsats

Den som vågar ifrågasätta ett gammalt paradigm måste ofta slåss för sin sak. Så, det är inte alla som vågar eller har tid och ork att göra det. Det är enklast att följa med strömmen. Men, en av forskarnas huvuduppgifter är att INTE tro på det som sägs vara sant, för att sedan komma med något bättre. Om det inte vore så skulle vi fortfarande säga att jorden är platt!

Så lycka till om du vill försöka förändra något, antingen synen på dinosaurier eller något annat! Men, det kan bli motstånd … Och – man behöver inte vinna alla segrar på en gång. Ibland kan det ta flera hundra år av upptäckter och debatter innan nya fakta och tolkningar accepteras. Men, ofta går det snabbare – ibland kan det gå på fem minuter för någon enstaka person men ofta tar det lite längre tid för de flesta av oss – veckor, månader eller ibland år.