Kanske att även ögonen hos andra flugor, likt bananflugor, har speciella celler för rörelsemönster, vilket forskningen nyligen visat.