Kameleont

Färgkonstnären – kameleonten

Hur har kameleonten fått möjlighet att själv ändra sin färg? Det är inte så lätt att förklara, men om detta uppkommit helt slumpmässigt vore det ännu svårare.

Detta är ett av alla de problem en del biologer har, som menar att allting bara uppkommit med slumpmässig styrning av naturen. Andra biologer pratar om att det måste finnas något mer än bara slump, tid och materia som ligger bakom världen.