Vegetarisk stenåldersmat

Att forntidens människor blandade sin kost av kött och fisk med olika växter, har framkommit i flera forskningsstudier. Nu visar ännu en studie, att de inte bara åt växter de råkade komma över, utan att de även planerade och samlade in under olika årstider för framtida behov.1 – 4

Fynden som studien baserats på har gjorts på en utgrävningsplats i Israel, vid namn Gesher Benot Ya’aqov, som forskarna tror beboddes av Homo erectus. (Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är fynden daterade till bortåt 800 000 år.) Forskarna har här hittat rester av 55 olika slags växter, som frukt, nötter,  frön, rotfrukter och annat grönt. En del av dessa bör ha använts som stapelvaror, som man lagrade och tog till under årstider då det var svårt att få tag på vissa födoämnen. Även flera vattenväxter ingick i dieten, samt en del andra växter vi inte längre är så vana att äta hos oss idag. Flera av dessa har dock använts under de senaste decennierna på olika platser i världen.

Med andra ord var det klart intelligenta människor med stor stor förståelse för att hushålla och anpassa sin kost, som bebodde den israeliska fyndplatsen vid den aktuella tiden. Fynden visar också att man lärt känna området väl, och visste att här fanns tillräckligt med näringsrik föda, för att stanna kvar åren igenom.

Enligt Lars Werdelin, paleontolog på Naturhistoriska riksmuseet, kan studien också vara en tydlig fingervisning om att det som brukar kallas stenålderskost, innehöll mycket mer än vad dagens dietister rekommenderar.

Intressant i sammanhanget är att forskarna för några år sedan, på samma utgrävningsplats – och således med samma åldersdatering – även hittat tydliga spår av att de människor som bodde här behärskade elden.5 – 6 Genom bruket av eld kunde man få betydligt större variation i kosthållningen, av såväl växter som av kött och fisk Även stenverktyg har hittats på platsen.

Att på olika sätt ta tillvara frukt och grönt under olika årstider för framtida behov. Är det inte just vad vi också gör idag, många gånger. Så ock att genom olika slags verktyg och upphettning göra produkterna lättare att tillgodogöra oss. Och den fråga man ofta ställer sig infinner sig på nytt – hur mycket skilde sig egentligen forntidens människor från oss idag?

Källor:
1.
/https://www.newscientist.com/article/2115127-ancient-leftovers-show-the-real-paleo-diet-was-a-veggie-feast
2. http://phys.org/news/2016-12-secrets-paleo-diet-discovery-reveals.html
3. http://www.pnas.org/content/early/2016/11/29/1607872113
4. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6580204
5. http://phys.org/news/2008-10-africa-key-migration-prehistoric.html
6. https://www.newscientist.com/article/dn4944-charred-remains-may-be-earliest-human-fires/

Foton: Gunnel Molén