Vårt unika ansikte

gm Att ansiktet hos oss människor skiljer sig från varandra, i betydligt större utsträckning än hos djuren, är knappast någon nyhet. Men nu är det även vetenskapligt belagt, enligt en nyligen publicerad forskningsstudie i Nature Communications.

Genom statistiska jämförelser såg forskarna att det fanns mycket större variation bland olika ansiktsdrag, än mellan andra kroppsdelar. Såväl placeringen som storleken, på exempelvis ögon, öron och näsa, räknades in. Och den allra största variationen fanns inom en triangel mellan ögonen, näsan och munnen. Forskarna studerade sedan de regioner av arvsmassan som styr ansiktsdragen och upptäckte att dessa har en betydligt högre variation än andra delar av vårt DNA.

Forskarna som gjort studien drar härav slutsatsen att våra ansiktsdrag styrs av evolutionen. Eftersom man menar att det är, och alltid har varit, en fördel att se unik och annorlunda ut. För att citera en av forskarna bakom studien Michael Sheehan – “Vi människor är extremt bra på att känna igen ansikten. Vi har till och med en liten region i hjärnan som är specialiserad på detta. Vår studie visar att människor har blivit selekterade för att se unika ut och vara lätta att känna igen.” Samma variationer återfanns då forskarna jämförde DNA hos vår nutida människa med DNA hos neanderthal- och denisovamänniskorna.

Så – ingenting i studien visar alltså några fakta bakom när en selektering, för våra unika ansikten, skall ha skett. Inte heller går det att visa på några vetenskapliga fakta om vi byter ut ordet “selekterade” mot ordet “skapade”. Även om den slutsatsen går lika bra att dra utifrån studien. De fakta som kvarstår är att var och en av oss, med samma enkla grunddrag, som ögon, öron, näsa, mun med mera, får helt olika och unika ansikten. Och i varje fall hos undertecknad väcker det, så snart jag tänker på det, en stor förundran.

Källor:
http://www.nature.com/ncomms/2014/140916/ncomms5800/full/ncomms5800.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/09/140916-faces-evolution-cognition-social-recognition-genetics/