“Urhästens” återkomst

Centralasiens stäpper kopplas lätt ihop med vildhästen. Och idag lever här åter Przevalskijs häst, som är det närmaste “urhästen” vi kan komma bland nutida hästar. Denna asiatiska vildhäst, som upptäcktes i slutet av 1800-talet, är ett skyggt stäppdjur som har löpt stor risk att dö ut.

Enligt utsago sågs den sista fria vildhästen i Mongoliet år 1969. Sedan dess har den överlevt i
fångenskap. Och tack vare en målmedveten satsning i olika djurparker världen över – att återplantera vildhästen i dess forna hemtrakter – har dess överlevnadschanser nu ökat betydligt.

En nyckelroll i sammanhanget har en djurpark i Prag i Tjeckien – the Prague zoo – spelat. Efter att under flera decennier ha fött upp dessa hästar, har man nu återanpassat några av dem i Mongoliet. Flera hästar står på tur i det lyckade Prag-projektet, att åter få beta sin hemtrakts stäpper.

I franska Lascauxgrottans grottmålningar finns hästar avbildade, vilka forskarna tror föreställer just Przevalskijs häst. Om det stämmer visar det att dessa “urhästar” haft en ännu större spridning i det förgångna.

Källor
http://www.physorg.com/news/2011-11-przewalski-wild-horses-gallop-life.html
http://www.equest4truth.com/przewalski.html