Två slags tigrar

im7 Hur många slags tigrar finns det i världen? Enbart två enligt en studie som kom för en tid sedan, där forskarna tittat på såväl genetik som utseende. Den ena av dessa tigerarter lever på det asiatiska fastlandet, medan den andra har sin hemvist på den indonesiska ön Sumatra.1

Enligt gängse klassificeringen indelas annars tigern i sex nutida och tre numera utdöda arter. Men skillnaden dem emellan är så pass små att de inte kan räknas som olika, menar forskarna i den nya studien.  

Fossila lämningar från detta, numera starkt hotade kattdjur, är tämligen sparsamt. De hitintills äldst daterade fossilen (ca 2 milj år), som består av en skalle och en käke, hittades för några år sedan i Kina.. Förutom att skallen är lite mindre, liknar den för övrigt den hos nutida tigrar.2,3 Andra tiger-fossil har bla a hittats på Java och Sumatra, samt i Sibirien, Indien och Japan.4,5   

Det positiva som den nya studien kan föra med sig är att den får spela roll för tigerns överlevnad. Om det nu inte rör sig om olika underarter kan fler djur användas för parning, utan oro för att underarter ska korsas bort. Och förhoppningsvis blir det totala antal ungar som föds då större. Enligt aktuella siffror finns mindre än 4000 vilda tigrar kvar i världen idag.

Även andra olika slags kattdjur som lever idag kan para sig med varandra, på olika sätt. Även om de är olika till det yttre är de trots det, ungefär som hundar och vargar, en grundtyp av djur. Man kan fråga sig om även sabeltandade tigrar skulle ha kunnat para sig med nu levande kattdjur, eftersom de hör till samma familj där andra kattdjur kan para sig? Men det får stanna vid en fundering, då dessa som bekant inte längre finns kvar på jorden idag! 

Källor: 

1. http://news.sciencemag.org/biology/2015/06/controversial-study-claims-there-are-only-two-types-tiger

2. http://www.livescience.com/17252-oldest-tiger-species-discovered.html

3. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025483

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Tiger

5. http://www.science.smith.edu/departments/Biology/VHAYSSEN/msi/pdf/i0076-3519-152-01-0001.pdf

Huskatt kattdjur halvcirkel 1 Olika slags kattdjur som lever idag kan para sig med varandra, vilket visar att det är samma grundtyp av djur. (Ill Signe Flink)