“Tuppkam” hos dinosaurie

Att konstruera en dinosaurie i efterhand är inte så där alldeles lätt. Det enda man som regel har är lite benknotor, helst många och i allra bästa fall ett helt skelett.

Men hur mycket skelett man än har att tillgå kan det ändå aldrig bli en helt sann bild, bara på ett ungefär. För man saknar ju ally det andra, kött och muskler och det mesta av mjukvävnaden. Lite grann av den kan ibland finnas bevarad. Och då får man som regel viktiga pusselbitar som kan läggas till, eller korrigera den bild som redan skapats.

Det var vad som hände för en tid sedan, med ett fynd av en Edmontosaurus, som hade hudavtryck och mjukvävnad bevarad. Ovanligt välbevarade och tydliga hudavtryck, dessutom. Tidigare har man trott att denna typ av så kallade anknäbbsdinosaurier hade platta, släta huvuden. Men detta fynd visade sig ha något liknande en liten kudde, eller ett slags mjuk kam uppe på huvudet.

Och så kan det ju alltså vara. De mjuka delarna av ett djur försvinner ju som regel långt innan benen gör det. Men ibland bevaras de lite extra bra, som i de fall då de mumifierats, likt denna dino i Alberta, Kanada. Där har man förresten hittat flera av dessa Edmontosaurier förut – utan “tuppkam” på huvudet. Fast det var troligt att de också hade det, medan de levde.

Källa:
http://www.cell.com/current-biology/retrieve/pii/S0960982213013948
http://phys.org/news/2013-12-duck-billed-dinosaurs-fleshy-cocks.html