Största flygande fågeln?

De största flygande fåglar, som man hitintills känt till, fanns bland kondorfåglarna – Teratornis och Argentavis. Varav Argentaris var den största med en beräknad vingbredd på 6 – 8 meter mellan vingspetsarna.

Nu har Argentavis fått konkurrens av en forntida pelikanfågel. Ja, i rubrikerna ropas den till och med ut som den allra största flygkunniga fågeln som hittats. Här är vingbredden beräknad till 6,4 meter, utifrån de fossila delar som hittats. Vilket alltså gör den till ungefär lika stor som den största, forntida kondoren – inte större.

Vilken som nu var den största spelar kanske i sig ingen roll. Det intressanta är mer att det alls funnits så stora fåglar. Och att de, enligt de studier som gjorts, faktiskt var flygkunniga även med sådan jättevingar.

Den studie som nu gjorts av pelikanfågeln (Pelagornis sandersi), vars fossil hittats i Syd-Carolina, visar bland annat att dess vingar hade ovanligt lätta ben. Tidigare studier har visat att lufttrycket på jorden kan ha var annorlunda förr, vilket också kan ha spelat in.

Ettt annorlunda lufttryck spelade förmodligen även roll för de största flygödlorna, som hade ännu större  vingspann. Men flygödlornas flygkonstruktion var annorlunda än fåglarnas, inte minst genom att flygödlorna hade hud mellan vingarna, där fåglarna har fjädrar. De största flygödlornas vingspann kunde vara dubbelt så stora, som de största fåglarnas.

Tillbaka till fåglarna, så är det kanske mer deras design än lufttrycket som spelar roll för deras flygförmåga. För även om nutida fåglar inte har lika stora vingspann som de forntida, så mäter både den andinska kondorens och vandringsalbatrossens över tre meter. Den största individuella spännvidden som bekräftats har mätts upp till 3,7 meter. Obekräftade rapporter talar dock om individer med ett vingspann på 5,3 meter. Skulle det visa sig stämma ligger de inte de forntida jättefåglarna långt efter.

Källor:
http://news.sciencemag.org/paleontology/2014/07/ancient-bird-had-wingspan-longer-stretch-limousine
http://www.newscientist.com/article/dn25856-biggest-ever-flying-bird-and-the-beast-that-dwarfed-it.html#.U7uKdrEUrlY
http://www.pnas.org/content/early/2014/07/02/1320297111
http://phys.org/news/2014-07-world-largest-ever-bird.html