“Statisk evolution” hos skånska ormbunkar

Ett ovanligt välbevarat fossil från en ormbunke, vid namn Kungsbräken, har nyligen hittats i skånska juralager. Genom mikroskop har forskarna kunnat se enskilda celler, några av dem i celldelningsfasen. Man har även kunnat se cellkärnor och enskilda kromosomer.

Studien visade att, fastän den fossila ormbunken, daterats till 180 mijoner år, har så gott som ingen genetisk förändring skett. Forskarna kallar det för “statisk evolution”. Ett något motsägelsefull begrepp, då ordet evolution förutsätter att en utveckling skett, eller kommer att ske. Ändock är termen “statisk evolution” inte helt ovanlig i vetenskapliga sammanhang. Helt enkelt för att exemplet med den skånska ormbunken – att ingen direkt förändring ägt rum mellan fossila och nutida organismer  – på inget sätt är unikt.

Källor:
https://www.sciencenews.org/article/fossil-fern-showcases-ancient-chromosomes
http://www.sciencemag.org/content/343/6177/1376
http://phys.org/news/2014-03-million-year-old-fossilized-fern-identical-modern.html
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5815779