Sensationell upptäckt i mygga

Just när myggan sugit sig mätt på blod, blev hon begravd av sedimentmassor. Sediment som sedan hårdnade till den bergart som nu kallas lerskiffer.

Nu har forskarna grävt fram myggan i skifferlagren i nutida Montana i USA, och med hjälp av masspektroskopi och elektronmikroskopi undersökt den blodfyllda bakkroppen. Man fann då flera spår av järn, samt porfyrin – en organisk molekyl i det blod som transporterar syre i kroppen. Fynd som indikerar att hemoglobinet som står för syretransporten i blodet fortfarande finns kvar.

Myggan är daterad till 46 miljoner år. Än en gång ställer man sig frågan – är det möjligt att organiskt material kan bevaras så länge. Eller är det dateringsmetoden som sådan som behöver värderas om?

Källor:
http://www.nature.com/news/blood-filled-mosquito-is-a-fossil-first-1.13946
http://www.pnas.org/content/early/2013/10/08/1310885110

Foto: Gunnel Molén