Sångröst för fåglar, men inte för dinon

Fossil från en fågels röstorgan, det så kallade syrinx som framkallar fåglarnas läten, hittades för några år sedan på Antarktis. I en forskningsstudie konstaterar nu forskarna att den fågel det tillhört, och som man även hittat andra fossil från, troligen lät som någon gås. Även de övriga fossilen av fågeln, benämnd Vegavis iaai, visar på ett släktskap med dagens andfåglar, inklusive gäss.

Det fossila röstorganet har hittats i kritalager, i samma lagerföljd där man även brukar hitta de  högst upp begravda dinosauriefossilen. Men forskarna påpekar att något liknande röstorgan inte hittats hos något dinosauriefossil. Vilket rubriceras i en vetenskapslänk med att dinosaurierna förmodligen inte kunde sjunga.

Nej, vem trodde väl det! Men bakgrunden till påståendet är givetvis hypotesen att såväl sångfåglar som gäss tros ha utvecklats från dinosaurier. Och den förklaring man ger är att sångförmågan utvecklades sent under fåglarnas evolution, och inte fanns hos dinosaurierna.

En annan förklaring är förstås att fåglar och dinosaurier skapats var för sig, utan någon länk eller mellanform dem emellan. Vilket också fossilen visar.

Källor:
http://phys.org/news/2016-10-oldest-squawk-dinosaurs.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature19852.html
https://www.sciencenews.org/article/birds%E2%80%99-honks-filled-late-cretaceous-air
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegavis

Läs mer om syrinx i https://www.dinosaurier.nu/nyheter/faglars-sang-syrinx/

333229 323310051017005 909730764 o 112419098 1255197441161590 178162133254007407 o

Foton: Gunnel och Mats Molén

Läs mer om syrinx

Fåglars sång – syrinx